Informacje

Pracownicy administracji

mgr Katarzyna Pyszniak - główna księgowa

mgr Agnieszka Sota - sekretarz szkoły

mgr inż. Lucyna Skobyłko - samodzielny referent

mgr Elżbieta Mormul - referent

mgr Andrzej Ożyło - referent, administrator szkolnej sieci komputerowej

 

Pracownicy obsługi

Anna Bednarz

Agata Dąbrowska

Ryszard Połeć

Bogumiła Stysiał

Maria Strzodka

 

 

Tomaszewski Adam

Ostrowska Agata

Skobyłko Lucjan

Czyż Joanna

Baran Ireneusz

Baran Paulina

Bednarz Małgorzata

Benesz Monika

Bereza Jadwiga

Biały Janusz

Biernat Paweł

Bulińska Agnieszka

Czerkas Krzysztof

Czerkas Magdalena

Czyż Piotr

Dębicki Robert

Drabik Piotr

Folwarczny Andrzej

Fudali Monika

Gęsiorska Izabela

Gilowski Mariusz

Gołąb Anna

Górecki Adam

Grzesik Łukasz

Guziewicz Grzegorz

Hołowacz Marek

Hołówka Jadwiga

Jagielik-Waleszczyńska Bogumiła

Kaplita Marzena

Kobyliński Leszek

Korecki Damian

Krasicka Danuta

Kubas Renata

Kulnianin Zofia

Kutyła Wiesław

Ledwos Dariusz

Łopuszyńska Anna

Łyczakowska Dorota

Majder Krzysztof

Okarmus Marek

Ospelt Aneta

Ożyło Andrzej

Pietluch Sylwia

Pietruch Maria

Pilek Beata

Pióro Joanna

Poczekajło Agnieszka

Podobińska Agnieszka

Porczak Robert

Przystasz Piotr

Pszon-Ziegelheim Anna

Puszkarz Janusz

Rosiak Anna

Różańska Dorota

Ruman Anna

Rydzik Monika

Skawina Dariusz

Skiba Dariusz

Skupień Mariusz

Szewczyk Wiesław

Telichowska Aleksandra

Telichowski Grzegorz

Turoń Tomasz

Tutka Artur

Warecki Przemysław

Wiśniowska Marta

Zając Anna

Zarychta Joanna

Zięba Wiesław

Żołyniak Krzysztof

 

Mariusz Domański - Przewodniczący

Barbara Kubacha - Wiceprzewodnicząca

Anna Sęk - Sekretarz

Jakub Kaszowski kl. 4Ti - Przewodniczący

Aleksandra Siegel kl. 2Tc - Wiceprzewodnicząca

Daniel Lorynowicz kl. 1Lh - Skarbnik

mgr Adam Tomaszewski - dyrektor szkoły

mgr Agata Ostrowska - wicedyrektor szkoły ds. wychowawczych

mgr Lucjan Skobyłko - wicedyrektor szkoły ds dydaktycznych

mgr Katarzyna Pyszniak - główny księgowy

mgr inż. Krzysztof Żołyniak - kierownik szkolenia praktycznego