Jakub Kaszowski kl. 4Ti - Przewodniczący

Aleksandra Siegel kl. 2Tc - Wiceprzewodnicząca

Daniel Lorynowicz kl. 1Lh - Skarbnik

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.